Våra projekt

Ingen byrå är bättre än projekten den gör. Här kan du se några av alla de lösningar vi har tagit fram tillsammans med våra kunder.

Our Code is our compass

Tillsammans med MTG har vi tagit fram en lösning för lärande där samtliga medarbetare på ett interaktivt och situationsbaserat sätt får ta sig an den interna uppförandekoden. Webbutbildningen baseras på koden men utgör ett extra stöd i att förverkliga koden och visa på hur den påverkar det dagliga arbetet.

Världskoll

Världskoll beskriver tillståndet i världen utifrån statistik, men på ett interaktivt och pedagogiskt sätt. Här finns chansen att utmana sin världsbild, testa sina kunskaper och lära mer. Målgruppen är främst ungdomar och skolan. Vinnare i kategorin Bästa mobila lärande vid Swedish Learning Awards 2014.

Balansguiden

Balansguiden bygger på fem filmer från dagens flexibla arbetsliv. Varje film följs av beskrivningar och frågeställningar som kan hjälpa dig att fundera över hur just din situation ser ut och vad du kan göra för att skapa en bättre balans mellan ditt arbetsliv och privatliv.

Digitala jag

En utbildning från Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen för individer som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i sin vardag. Utbildningen är uppdelad i ett antal teman. Inom varje tema finns innehållsdelar om saker omkring oss som kräver digitala färdigheter.

Energi för alla

Tillsammans med Swedavia har vi tagit fram en utbildning om energi. Hur organisationen arbetar för att minimera energianvändning och minimera klimatpåverkan från energianvändning. Användaren får utforska sin specifika flygplats, lära sig om organisationens gedigna arbete samt genom ett frågeflöde tratta ner vad just jag kan göra för att bidra i mitt dagliga arbete.

Vår miljöutbildning

Tillsammans med MTR har vi tagit fram en miljöutbildning där samtliga medarbetares bidrag till miljöarbetet synliggörs, en roll i taget. Vi frångick helt och hållet teori och fakta, och fokuserade helt och hållet på det organisationen gör, och hur varje roll på sitt eget sätt kan bidra till helheten.

Att vara handledare

Genom korta videointervju fick verksamheten och faktiska handledare äga budskapen i denna utbildning för handledare. Genom personliga berättelser ger utbildningen en heltäckande bild av vad det innebär att vara, och vad som krävs av en, handledare.

Så funkar mejeri

Vi har tillsammans med Arla och ett antal gymnasielärare på restaurangskolor tagit fram ett interaktivt utbildningsmaterial om hur mejeri fungerar. Materialet riktar sig till elever och består av tre interaktiva utmaningar med tillhörande informationskällor som ni kan använda i undervisningen. Innehållet baseras på läroplanen för årskurs 1 och 2 och är kvalitetsgranskat av både Arla och lärare.

En arbetsplats för alla

Fackförbundet Visions arbetsplatser ska ha en öppen inställning till alla människor, oavsett bakgrund. Vision agerar på många för ett schyst arbetsliv. Genom filmer, frågor och övningar får användarna i denna utbildning utforska och fundera över hur mångfald kan bidra till ett öppnare arbetsliv.