Våra projekt

Ingen byrå är bättre än projekten den gör. Här kan du se några av alla de lösningar vi har tagit fram tillsammans med våra kunder.

Miljö och klimat

Sollentuna kommun har ambitiösa mål om att inte tära på jordens resurser och att bidra till att begränsa den globala temperaturökningen. I utbildningens fyra delar tar vi upp vad vi har för ansvar, vad du kan göra för skillnad, olika lösningar och hur man går från ord till handling.

Webbutbildning om BPSD-registret

Vi har för Region Skåne fått ta fram en utbildning om BPSD-registret.
BPSD – Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens – drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. BPSD-registret kan vara ett stöd i att skapa en tydlig struktur i omvårdnaden av personer med demenssjukdom och i arbetet att höja livskvalitén för dessa personer.

Filmer för Tyréns

Vi har under en tid hjälpt Tyréns att beskriva förklara sina FoU-projekt (Forskning och Utveckling) vilka ibland, genom sina innovationer och nyskapande idéer, kan vara svåra att förklara. Lösningen för att enklare kommunicera dessa idéer var att skapa självförklarande utbildningsfilmer. Dessa finns att se på deras YouTube-kanal.

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Vi har tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen tagit fram en guide som ger dig en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen och vägledning i hur arbetet ska gå till. Här får du också tips och exempel på frågor som du kan ha nytta av i arbetet. Den innehåller även konkreta exempel som kan användas som ögonöppnare för att börja diskturera vad som behöver göras i den egna verksamheten.

Pep Skola

Projektet utgår från det faktum att hälsosamma vanor formas tidigt. Elever som rör på sig och äter bra har en bättre hälsa och bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Pep Skola är en sida där skolor får hjälp med att identifiera nuläge, planera aktiviteter och följa upp det som görs. Dessutom med en massa bra tips på vägen!

Our Code is our compass

Tillsammans med MTG har vi tagit fram en lösning för lärande där samtliga medarbetare på ett interaktivt och situationsbaserat sätt får ta sig an den interna uppförandekoden. Webbutbildningen baseras på koden men utgör ett extra stöd i att förverkliga koden och visa på hur den påverkar det dagliga arbetet.

Världskoll

Världskoll beskriver tillståndet i världen utifrån statistik, men på ett interaktivt och pedagogiskt sätt. Här finns chansen att utmana sin världsbild, testa sina kunskaper och lära mer. Målgruppen är främst ungdomar och skolan. Vinnare i kategorin Bästa mobila lärande vid Swedish Learning Awards 2014.

Balansguiden

Balansguiden bygger på fem filmer från dagens flexibla arbetsliv. Varje film följs av beskrivningar och frågeställningar som kan hjälpa dig att fundera över hur just din situation ser ut och vad du kan göra för att skapa en bättre balans mellan ditt arbetsliv och privatliv.

Digitala jag

En utbildning från Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen för individer som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i sin vardag. Utbildningen är uppdelad i ett antal teman. Inom varje tema finns innehållsdelar om saker omkring oss som kräver digitala färdigheter.

Energi för alla

Tillsammans med Swedavia har vi tagit fram en utbildning om energi. Hur organisationen arbetar för att minimera energianvändning och minimera klimatpåverkan från energianvändning. Användaren får utforska sin specifika flygplats, lära sig om organisationens gedigna arbete samt genom ett frågeflöde tratta ner vad just jag kan göra för att bidra i mitt dagliga arbete.