Våra projekt

Ingen byrå är bättre än projekten den gör. Här kan du se några av alla de lösningar vi har tagit fram tillsammans med våra kunder.

Basala hygienrutiner

Utbildningen består av två delar. I del 1 följer vi användare genom en arbetsdag, och i del 2 ger vi användaren möjlighet att öva på och reflektera över den kunskap personalen har fått så att alla kan göra Basala hygienrutiner till en naturlig del av sin arbetsdag.

Maskinkörkortet

Maskinkörkortet omfattar både teori och praktik. Teoridelen är ett webbutbildningsmaterial som består av en litteratur-/faktadel som valideras genom ett teoriprov. Praktikdelen omfattar en validering av praktiska kunskaper, vilket innebär att användaren ska ha goda kunskaper om och vara väl förtrogen med maskinerna för att få genomföra praktiska prov.

AnaConDa

Denna webbutbildning är ett verktyg för användare av AnaConDa att förbereda sig och bli bekväma med att använda utrustningen. Användaren får genom animation och övningar lära sig de praktiska aspekterna av utrustningen.

Den digitala resenären

Hälften av europeiska resenärer bokar sin resa online. För att stötta svenska turistföretag att göra sina produkter mer synliga internationellt har Visit Sweden lanserat en e-guide. Guiden visar hur och var resenärer vill inspireras, planera, boka och minnas sin resa med hjälp av digitala tjänster.

Miljö och klimat

Sollentuna kommun har ambitiösa mål om att inte tära på jordens resurser och att bidra till att begränsa den globala temperaturökningen. I utbildningens fyra delar tar vi upp vad vi har för ansvar, vad du kan göra för skillnad, olika lösningar och hur man går från ord till handling.

Webbutbildning om BPSD-registret

Vi har för Region Skåne fått ta fram en utbildning om BPSD-registret.
BPSD – Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens – drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. BPSD-registret kan vara ett stöd i att skapa en tydlig struktur i omvårdnaden av personer med demenssjukdom och i arbetet att höja livskvalitén för dessa personer.

Filmer för Tyréns

Vi har under en tid hjälpt Tyréns att beskriva förklara sina FoU-projekt (Forskning och Utveckling) vilka ibland, genom sina innovationer och nyskapande idéer, kan vara svåra att förklara. Lösningen för att enklare kommunicera dessa idéer var att skapa självförklarande utbildningsfilmer. Dessa finns att se på deras YouTube-kanal.

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Vi har tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen tagit fram en guide som ger dig en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen och vägledning i hur arbetet ska gå till. Här får du också tips och exempel på frågor som du kan ha nytta av i arbetet. Den innehåller även konkreta exempel som kan användas som ögonöppnare för att börja diskturera vad som behöver göras i den egna verksamheten.

Pep Skola

Projektet utgår från det faktum att hälsosamma vanor formas tidigt. Elever som rör på sig och äter bra har en bättre hälsa och bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Pep Skola är en sida där skolor får hjälp med att identifiera nuläge, planera aktiviteter och följa upp det som görs. Dessutom med en massa bra tips på vägen!

Our Code is our compass

Tillsammans med MTG har vi tagit fram en lösning för lärande där samtliga medarbetare på ett interaktivt och situationsbaserat sätt får ta sig an den interna uppförandekoden. Webbutbildningen baseras på koden men utgör ett extra stöd i att förverkliga koden och visa på hur den påverkar det dagliga arbetet.