Learnways e-learning om autism

Vad är autism för dig?

En guide för dig som har eller lever med någon med autism.

Det här är en guide för dig med autism om sådant som är vanligt att autistiska personer upplever. Det finns också tips på strategier att använda i vardagen. Alla exempel och tips kommer från andra med autism.

Kund: Autism- och aspergerförbundet
Uppdrag: Digital guide
Exempel e-learning autism
Exempel e-learning autism
Exempel e-learning autism