Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner

En webbutbildning om Basala hygienrutiner och hur man implementerar dessa som en naturlig del av sin vardag. Utbildningen riktar sig till all personal inom hälso- och sjukvården, med målet om att undvika vårdrelaterade infektioner och smittspridning

Utbildningen består av två delar. I del 1 följer vi användare genom en arbetsdag, och i del 2 ger vi användaren möjlighet att öva på och reflektera över den kunskap personalen har fått så att alla kan göra Basala hygienrutiner till en naturlig del av sin arbetsdag.

Kund: Region Stockholm
Uppdrag: Webbutbildning