Tvätta händerna illustration

Basala hygienrutiner

Undvik vårdrelaterade infektioner och smittspridning

Här får personal inom hälso- och sjukvården kunskap om basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet. I webbutbildningen följer vi därför en arbetsdag.

Client: Region Stockholm
Services: Webbutbildning
Startsida Webbutbildning i Basala hygienrutiner
Basala hygienrutiner illustration som visar ankomst till jobbet
Övning i Basala hygienrutiner
Progress i Basala hygienrutiner