Maskinkörkortet

En webbutbildning om arbetsmiljö och maskinsäkerhet som riktar sig till alla som jobbar med maskiner i trä- och möbelindustrin, men också till den som vill jobba inom branschen och går en träteknisk utbildning.

Maskinkörkortet omfattar både teori och praktik. Teoridelen är ett webbutbildningsmaterial som består av en litteratur-/faktadel som valideras genom ett teoriprov. Praktikdelen omfattar en validering av praktiska kunskaper, vilket innebär att användaren ska ha goda kunskaper om och vara väl förtrogen med maskinerna för att få genomföra praktiska prov.

Kund: Prevent
Länk: prevent.se
Uppdrag: Webbutbildning