Illustrerade skolelever

Pep skola

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor

Generation Pep skapar engagemang kring barn och ungdomars hälsa. På hemsidan Pep Skola kan skolor identifiera sitt nuläge, planera aktiviteter och få massor av bra tips på vägen.

Kund: Generation Pep
Uppdrag: Webbutbildning