Learnways e-learning om Sedaconda

Sedaconda ACD

Bekanta dig med utrustningen

Sedaconda är en medicinteknisk produkt (medtech) som används i sjukvården. I e-learningen får användare lära sig om produkten genom animation och övningar. Webbutbildningen är tillgänglig på elva språk. Användare kan enkelt byta språk via språkfunktionen i menyn.

Kund: Sedana Medical
Uppdrag: Webbutbildning
Medtech e-learning producerad av Learnways
Medtech e-learning producerad av Learnways
Medtech e-learning producerad av Learnways