Learnways webbutbildning om förändringsledning i äldreomsorg

Förändringsledning – hur gör man?

Arbeta med välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

En kostnadsfri webbutbildning vänder sig till verksamhetsutvecklare, projektledare och chefer. Med evidensbaserad teori, konkreta exempel från verkligheten och en praktisk del med mallar och verktyg lägger utbildningen grunden för ett lyckat införande.

Kund: Sveriges Kommuner och Regioner
Länk: utb.skr.se
Uppdrag: Webbutbildning