Teledermatoskopi illustration

Teledermatoskopi

Ta bilder till remisser vid misstänkt hudcancer

Hudcancer är den vanligaste cancerformen och antalet fall ökar. För att patienter ska komma till behandling tillräckligt snabbt är dermatoskopiska bilder i remissen viktigt. Därför har en webbutbildning för allmänläkare tagits fram.

Kund: Regionala Cancercentrum
Uppdrag: Webbutbildning
Modulöversikt i webbutbildning om teledermatoskopi
Informationstext och illustration med klickpunkter i webbutbildning om teledermatoskopi
Bildfrågor i webbutbildning i teledermatiskopi