Teledermatoskopi illustration

Teledermatoskopi

Ta bilder till remisser vid misstänkt hudcancer

Webbutbildning om att bedöma misstänkt hudcancer och ta bilder till remiss.

Kund: Regionala Cancercentrum
Uppdrag: Webbutbildning
Modulöversikt i webbutbildning om teledermatoskopi
Informationstext och illustration med klickpunkter i webbutbildning om teledermatoskopi
Bildfrågor i webbutbildning i teledermatiskopi

Ämne

Hudcancer är den vanligaste cancerformen och antalet fall ökar. För att patienter ska komma till behandling tillräckligt snabbt är dermatoskopiska bilder i remissen viktigt.

Utmaning

Dermatoskopiska bilder kan bara bedömas om de är korrekt tagna. Det fanns inget utbildningsmaterial sedan tidigare och ett stort behov av digital utbildning om teledermatoskopi.

Lösning

Webbutbildning för allmänläkare i fyra delar som genom fakta, patientfall och övningsuppgifter bygger praktisk kunskap om hudcancer och teledermatoskopi.