Turister som tar ett foto tillsammans

Utländska resenären

En digital guide för att nå ut med sitt erbjudande.

Praktiska råd och information från Visit Swedens marknadsundersökning.

Kund: Visit Sweden
Uppdrag: Digital guide
Digital guide för Visit Sweden startsida
Digital guide för Visit Sweden öppnad klickpunkt i flödet
Digital guide för Visit Sweden kapitel om bilden turister har av Sverige

Ämne

Visit Swedens marknadsundersökning om utländska resenärer innehåller information som har ett stort värde för företagare som vill nå dem.

Utmaning

Undersökningen behöver spridas och målgruppen behöver stöd i att anpassa sina erbjudanden och bättre nå utländska turister.

Lösning

Vår digitala guide förmedlar praktiska råd kring marknadsföring, upplevelser och bokning som hjälper företag att anpassa sitt erbjudande.