Turister som tar ett foto tillsammans

Utländska resenären

En digital guide för att nå ut med sitt erbjudande.

Visit Sweden har undersökt vilka turister som besöker Sverige. Informationen har ett stort värde för den som vill nå utländska resenärer. Den digitala guiden förmedlar både insikter och praktiska råd.

Kund: Visit Sweden
Uppdrag: Digital guide
Digital guide för Visit Sweden startsida
Digital guide för Visit Sweden öppnad klickpunkt i flödet
Digital guide för Visit Sweden kapitel om bilden turister har av Sverige