Bild till e-learning för fackförbundet Visions medlemmar

Visions medlemsutbildning

En e-learning om facket, lönen och arbetsmiljön.

En del av Visions digitala utbildningskatalog för fackförbundets medlemmar – om arbetsmiljö, lön och fackets påverkan. En guide som hjälper alla att lära sig mer om hur Vision påverkar varje medlems och alla medlemmars villkor i arbetslivet, idag och i morgon.

Client: Vision
Website: vision.se
Services: Webbutbildning
Exempel e-learning fackförbund
Exempel e-learning fackförbund
Exempel e-learning fackförbund
Exempel e-learning fackförbund
Exempel e-learning fackförbund