Bild till e-learning för fackförbundet Visions medlemmar

Visions medlemsutbildning

En e-learning om facket, lönen och arbetsmiljön.

Mikromoduler som ger medlemmar grundkunskap om arbetsmiljö, lön och fackförbundet.

Kund: Vision
Länk: vision.se
Uppdrag: Webbutbildning
Exempel e-learning fackförbund
Exempel e-learning fackförbund
Exempel e-learning fackförbund
Exempel e-learning fackförbund
Exempel e-learning fackförbund

Ämne

Vision ville ta fram en nationell medlemsutbildning om rättigheter på jobbet, Visions arbete och medlemmarnas möjlighet att påverka.

Utmaning

Det fanns sedan tidigare en fysisk 2-dagarsutbildning som behövde uppdateras delvis bli digital för att ge fler medlemmar möjlighet att gå den.

Lösning

Nio mikromoduler om arbetsmiljö, lön och Visions organisation. Webbutbildningen kan kombineras med 1 dag fysiskt med den lokala avdelningen.