Socialstyrelsens nationella riktlinjer för schizofreni, depression och ångestsyndrom

Vi har producerat två handledningar som stöd till införande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Schizofreni samt för Depression och ångestsyndrom. Innehållet i handledningarna syftar till att chefer inom kommuner och landsting ska få mer information om hur riktlinjerna kan användas ute i verksamheten. Utbildningsmaterialet består bland annat av filmade intervjuer med experter och personal på en vårdcentral.

Handledningarna finns tillgängliga på kunskapsguiden.se

Till Kunskapsguiden