Uppsala Universitetet – Värdegrundsutbildning

Värdegrundsutbildning för chefer inom äldreomsorgen

Hur mycket kommer drygt 500 chefer och andra nyckelpersoner från hela Sverige att förändra äldreomsorgen? Drygt 500 chefer och andra nyckelpersoner från nästan hela Sverige har under våren gått en 7,5 poängs värdegrundsutbildning på distansutbildning. Deltagarna samverkat i små grupper där man tillsammans reflekterat över hur förändringen av socialtjänstlagen om  ”äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande ” påverkar deras dagliga arbete med att leda vård och omsorg av äldre i hela Sverige. Utbildningen har avslutats med att ta fram en plan för förändringsarbete inom värdegrund för respektive deltagares egna verksamhet.

Att arbete med värdegrund inom äldreomsorgen är bland det mest avgörande för den upplevda kvaliteten. Det är en sak som är lätt att säga eller skriva att man skall arbeta med det men när man tar sig in i ämnet visar det sig att det finns fundamentala konflikter mellan flera samverkande och/eller motverkande intressen. Förändringar med ett i grunden gott syfte medföra kan få stora konsekvenser för enskilda individers livskvalitet under deras sista år i livet. Värdegrundsarbete måste vara en levande diskussion för att fungera i verkligheten.

Kursen de har gått igenom består av fyra block

  1. Värdegrund
  2. Etik och humanism
  3. Kommunikation
  4. Utvecklings- och förbättringskunskap

Utbildningen har producerats och genomförts av Uppsala Universitets Avdelning för Uppdragsutbildning samt Instutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Som en del av universitets tredje uppdrag (samverkan med samhället) ingår Helseplan som har ansvarat för avsnittet om förändringsarbete samt Learnways och Marklund film som har arbetat med distanspedagogik via internet samt filmproduktionerna Kärleken, Friheten, Duschen och Döden.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta:

Nils Carlberg  +46 70 710 85 11
nils.carlberg@learnways.com