Utmärkelse till Basala hygienrutiner

Vi är mycket glada och stolta att berätta att vår utbildning Basala hygienrutiner har fått utmärkelsen Gyllene Äpplet.


Gyllene Äpplet är en utmärkelse som belönar medarbetare som skapar möjligheter till utveckling och lärande inom Stockholms läns landsting.

Syftet med kursen Basala hygienrutiner har varit att förbättra vårdhygienen genom att förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra spridningen av mikroorganismer, som till exempel multiresistenta bakterier. Kursen har hittills haft 43000 besökare från 22 länder.

Utbildningen tilldelas andrapriset med motiveringen:
“att med interaktiv teknik på ett lustfyllt sätt göra basala hygienrutiner till en självklarhet”.

Fanny Bergman och Susanne Wiklund är hygiensjuksköterskor vid Vårdhygien Stockholms län, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, fick mottaga detta pris vid en ceremoni den 19 mars.

“Vi har också fått väldigt positiv respons på formen. Att vi arbetar med det interaktiva gör utbildningen mer lustfylld att ta del av”, säger Susanne Wiklund.

Läs mer på Vårdhygien Stockholms läns hemsida.