AI-chatt i digital utbildning och e-learning

Vill du testa AI i din webbutbildning redan idag?

Den tekniska utvecklingen med AI i spetsen gör just nu snabba framsteg, på alla möjliga håll. Frågan är hur tekniken också kan komma användare av digital utbildning till gagn? Vi kan nu stolt erbjuda dig att testa att implementera skräddarsydd AI i din e-learning redan idag.

Som ett första steg i AI-fieringen av digitalt lärande erbjuder Learnways möjligheten att implementera en skräddarsydd AI-chat direkt i vilken webbutbildning som helst. Chatten fungerar likt ChatGPT och andra textbaserade AI-verktyg, men baseras helt och hållet på innehållet i just din utbildning.

Genom ett enkelt knapptryck kan dina användare när som helst i utbildningen vända sig till AI-chatten för att ställa frågor eller efterfråga information, utan risk för felaktiga svar eller svar baserat på opålitliga källor. Exempelvis:

  • Hur utbildningen fungerar eller hur lång tid den tar
  • Be om att få ämnet förklarat eller ställa specifika frågor
  • Få direkt åtkomst till kunskap eller svar på konkreta frågor
  • Slipp leta runt i utbildningen efter specifik information
  • Repetera information som behövs från tidigare kapitel

Svaren skräddarsys baserat på innehållet i utbildningen, och chatten svarar artigt om frågan ligger utanför innehållets scope. Snabbt, tryggt och enkelt! AI som gör nytta för användarna och deras lärande.

Vill du testa redan idag? Kontakta oss så kan vi visa hur det fungerar.