Webbutbildning i förbättringsarbete för Region Skåne.

Webbutbildning om praktiskt förbättringsarbete

Ibland är vi så digitala att vi glömmer fördelarna med det analoga. För Region Skåne har vi tagit fram en webbutbildningen om A3-Metoden som är ett sätt att kommunicera, för att visualisera ett problemområde och skapa samsyn. Syftet är främst att lösa aktuella problem men också att göra problemlösningsprocessen transparent och lätt att lära ut.

Varje uppgift som en verksamhet ställs inför sammanfattas på ett enda A3-papper utifrån sju steg:

  1. Bakgrund och problemformulering
  2. Nuläge
  3. Grundorsaker
  4. Framtida läge/mål
  5. Att göra
  6. Resultat och lärdomar
  7. Uppföljning

Författaren till A3 utgörs av den som äger problemet. Ägaren måste utveckla sin kunskap beträffande problemet för att kunna producera ett meningsfullt förslag. Oftast påbörjas förståelse-/kunskapsresan med en preliminär A3, vars syfte är att identifiera grundorsakerna. A3 ska sedan vara ett levande dokument, med överstrykningar och ändringar som resultat av många människors bidrag.