Webbutbildning om sexuell hälsa

Sex är ett ämne som kan vara svårt att hantera. Senast i morse pratade man på Sveriges Radio P4 om svårigheter kring demensvården kunskap om sex. 

”Det är svårt för vårdgivare att veta exakt hur man ska gå tillväga. Det är i dagsläget upp till varje enskild verksamhet att själv upprätta metoder för att hantera sexuella beteenden. Det finns ingen samlad statistik men Per Andreas Persson (utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götaland) menar att det är sällsynt, och en konsekvens kan vara att frågan tystas ner.”

Det känns bra att få hjälpa Västra Götalandsregionen att inte tysta ner frågan utan att istället ta fram en webbutbildning för samtlig personal inom närhälsan i regionen om #SRHR Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter.