Webbutbildning om kommunikation på lika villkor.

Webbutbildning om tolkanvändning

”För dig som träffar folk med tolk” – heter vår senaste webbutbildning för Region Skåne och handlar om information från offentlighet verksamhet ska ske på lika villkor för medborgare.

För att kunna kommunicera på lika villkor kan samtliga målgrupper inom Region Skåne göra stor skillnad. Allt som krävs är lite framförhållning, planering och rätt prioritering.

Webbutbildningen består av fem situationer med tillhörande fakta- och reflektionsdel. Målgruppen för webbutbildningen får följa Kim som är patient och döv i olika möten med hälso- och sjukvårdspersonal.