• 4-mockups

Det här är Learnways

Lärande som påverkar.

Vi är ett prisvinnande produktionsbolag som skapar innovativ digital utbildning och pedagogiska kommunikationslösningar. För oss är varje projekt unikt och kräver sin egen specifika lösning för att leva upp till slutanvändarnas höga krav.

I allt vi gör strävar vi efter högsta kvalitet både gällande innehåll, pedagogik, teknik, mobilitet och utseende. Vi värdesätter våra kunder högt och det är också våra kundprojekt som bäst beskriver vad vi gör.

Projekt från Learnways
  • Världskoll

Pedagogik, teknik och design

Vi tar ett helhetsansvar.

Förutom pedagogisk bearbetning av innehåll så väljer vi alltid den teknik och de format som bäst stöder projektets mål. Utan begränsningar som mallar och verktyg kan vi åstadkomma nästan vad som helst. Det hjälper oss också att hålla fokus på design, för utseendet spelar faktiskt en stor roll.

Exempel på format

Verktyg som underlättar för alla.

Vi har lång erfarenhet av att skapa allt från självskattningar och utvärderingar till medarbetarenkäter och arbetsmiljödeklarationer. Samtliga kan köpas som de är eller skräddarsys in i det oändliga.

Mer om våra verktyg

 

 

  • Våra områden

Innehållet i fokus

För bättre lärande.

Vi tar ett stort ansvar gällande både budskap och innehåll, och för att kunna göra det måste vi själva förstå. Vi tar oss an i princip vilka ämnen som helst, men det finns några områden där vi blivit lite extra vassa på efter många års erfarenhet: arbetsmiljö, hållbarhet, attitydförändringar, förändringsarbete, offentligt ansvar och hälsa och sjukvård.

Exempel på områden
  • hbt_grafik_final

Vi tänker på målgruppen

För att uppnå effekt.

Att lära ut handlar inte om att tillgängliggöra information, utan förmågan att skapa insikter och förståelser för informationen. Det måste därför kännas relevant och anpassat för målgruppen. Vi startar alltid nya projekt med att ta reda på vad som är extra svårt, viktigt och efterfrågat. Till vår hjälp har vi en tydlig arbetsprocess för att säkra resultat och uppnå önskad effekt.

Vår arbetsprocess

Tillsammans kan vi göra vad som helst.

Det är era utmaningar som styr. Med fullt fokus på dem hittar vi tillsammans rätt lösning. Det är då resultatet blir som bäst.

Våra kunder