• msr_grafik_final

Vi tar det från början

Det lönar sig alltid.

För att lära sig något så måste det kännas relevant. Vad som ska förmedlas och till vem är olika i varje projekt, och just därför måste också resultatet vara det. Vår arbetsprocess börjar alltid med en innehållsworkshop där vi tar reda på vad som är viktigt och varför. Ibland är det lockande att hoppa över det steget och köra igång direkt, men vi vet att det lönar sig att göra saker ordentligt. Från början.

Se vår showreel
  • gpp_grafik_final

Visuellt berättande

En bild gör det bättre.

För att förstå komplexa budskap och få dem att fastna på riktigt använder vi oss av visuellt berättande. Så ofta och så mycket det bara går. Bilder gör det lättare att snabbt se helheten. Det handlar också om förpackning, de signaler man sänder ut och varför. Idag konsumerar alla målgrupper mycket information och har höga krav på hur saker ser ut och känns. Med all rätt tycker vi.

Tillsammans kan vi göra vad som helst.

Det är era utmaningar som styr. Med fullt fokus på dem hittar vi tillsammans rätt lösning. Det är då resultatet blir som bäst.

Kunder

 

 

  • hbt_grafik_final

Interaktiv pedagogik

Utnyttja alla möjligheter.

Digital information ska utnyttja allt det som digitala medier och plattformar är bra på. Innehållet ska vara fritt och pedagogiskt i sitt upplägg, användardrivet och flexibelt. Vi tror på att sätta användarupplevelsen i fokus och för att göra det måste man våga lita på användarens nyfikenhet och förmåga. Och göra saker roligare än vad de egentligen är.

  • Världskoll

Alltid och överallt

Tillgängligt på riktigt.

En av de stora fördelarna med att jobba digitalt är att det kan vara tillgängligt hela tiden, överallt. Det är liksom det som är grejen. Vi har märkt att det händer bra saker när man låter innehåll och information vara öppen och tillgänglig. Kunskapen börjar spridas, leva sitt eget liv och fyllas med mening på riktigt.

Besök Världskoll.se

Vi har också ett LMS, men det syns inte.

Ghost är ett Learning Management System, men med en ny infallsvinkel. Genom att dölja så mycket system som möjligt fokuserar vi på lärupplevelsen.

Ghost

 

 

  • Självskattning, utvärdering eller enkäter

Verktyg som underlättar

Självskattning, utvärdering eller ett enkätverktyg.

Vi har lång erfarenhet av att skapa verktyg som underlättar. Allt från självskattningar och utvärderingar till medarbetarenkäter och arbetsmiljödeklarationer. Samtliga kan köpas som de är eller skräddarsys in i det oändliga.

Mer om våra verktyg
  • film_consencio
  • film_ccs
  • film_socialstyrelsen
  • film_genus
  • film_scania
  • film_krus

Använd verkligheten

Den överträffar allt.

Att ge människor möjligheten att inse saker eller förändra beteenden är bara möjligt om budskapet känns i magen och ger en känsla av att det spelar roll. Att använda bilder från verkligheten är ett bra verktyg. Fotografier och film ger en direkt koppling till en situation eller ett sammanhang, på ett sätt som bara det kan.

Levandegör berättelsen

Med rörliga bilder och ljud.

Titta på fler

Tid är en viktig faktor när man vill berätta något eller nå ut med ett budskap. Ingen har tid med just ”något” utan vill att det går snabbt, är effektivt och inte minst engagerande. Rörliga bilder kan vara ett bra sätt att levandegöra en berättelse och på kort tid förklara mycket eller svåra saker. Med hjälp av tempo, ljud och musik kan man också aktivera flera sinnen och både engagera och uppnå större effekt.