Webbutbildning för oss och vad vi kan bidra med

Vi har ett starkt intresse för webb och lärande. Låt oss berätta mer om vad vi erbjuder i vår strävan att kombinera de två i form av webbutbildning.

Färdiga lösningar

Efter många års erfarenhet och hundratals projekt har vi hittat några särskilt bra lösningar. Lösningar som vi tycker att fler borde dra nytta av. Och som vi anser passar för rad olika ämnen, syften och målgrupper.

Återanvändbara moduler

För att skapa en så bra lärupplevelse som möjligt krävs olika typer av lärande, och variation. Vi har byggt upp en rejäl bank av moduler som med enkla medel kan kombineras ihop till unika men kvalitetssäkrade lösningar.

Skräddarsydda projekt

Vissa ämnen kräver något alldeles särskilt. Då har vi inga begränsningar och vågar ta ut svängarna. Våga utmana oss att ta fram något alldeles nytt, där just det du vill säga kommer fram bättre än någonsin.

Våra främsta områden

Vi tar oss an vilket område som helst, men det finns några ämnen vi brinner särskilt mycket för och har lite extra spets inom. Utmana oss gärna!

Lärande

Vi kan lärande och har lång erfarenhet av att ta fram pedagogisk lösningar till de mest nischade av ämnen. Dessutom har vi flera pedagogiska format som passar en rad olika ämnen som vi kan bygga vidare kring. Vi älskar att bli utmanade.

Likabehandling och mångfald

Vi har arbetat med olika aspekter av likabehandling- och mångfaldsfrågor. Det handlar ofta om normbildning och vilket perspektiv man ska använda när dessa frågor ska tas upp.

Arbetsmiljö

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor, både i Sverige i internationellt. Vi vet hur man arbetar in den nya föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö i en utbildning eller hur man inkluderar uppgiftsfördelningen direkt i utbildningslösningen.

Hälsa och sjukvård

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ämnen och målgrupper inom hälsa och sjukvård. Även där målgrupperna finns både internt och i allmänheten.

Hållbarhet och miljö

Vi gör allt ifrån skräddarsydda miljöutbildningar, till appar, större utbildningsprogram med klassrumsinslag och filmer (film och animerat) inom specifika hållbarhetsfrågor.

Produkter för lärande

Vi kan lärande! Vad som driver lärande och hur man boostar individens egna drivkrafter att lära och utveckla kunskap.

Vår arbetsprocess

Vi jobbar nära våra kunder och räds inte att testa oss fram. Här har vi försökt beskriva hur enkelt det kan vara.

projektprocess
Vad ska vi göra?

Vi leder och driver workshops och skapar dialog med berörda för att säkerställa projektets alla förutsättningar – med målet att ta avstamp i rätt parametrar.

Hur ska vi göra?

Vi leder och driver konceptutveckling utifrån förutsättningarna. Detta sker i en iterativ process med handritade skisser och manus parallellt. Vi tror på att ge våra kunder förslag att ta ställning till, snarare än att kräva inleveranser.

Förverkliga idéer

Vi leder och driver arbetet med att förverkliga konceptet, både gällande innehåll, design och programmering. I denna fas sker flera delvisa leveranser för att möjliggöra insikt och delaktighet. Fasen avslutas med användartestning, implementering och en förvaltningsplan.

Vill du veta mer?

Här har vi samlat några av våra grundläggande principer som alltid ligger bakom de lösningar vi erbjuder.