Vi skapar digitala
lösningar för lärande.

Vi är Learnways, en byrå som skapar digitala utbildningar som bygger kunskap, påverkar attityder och förändrar beteenden. Genom pedagogik, innehåll, design och teknik gör vi vilket ämne som helst lättare att förstå.

Pedagogik

Vi tar fram idéer, koncept och format som skapar motivation och en vilja att lära.

Innehåll

Vi strukturerar, formulerar och konkretiserar era budskap för ett kärnfullt resultat.

Design

Vi designar, förfinar och moderniserar budskap och innehåll för ögat.

Teknik

Vi digitaliserar, tillgängliggör och ser till att lärupplevelsen blir så smidig som möjligt.

Så här tycker våra kunder

``Förutom att Learnways alltid är proffsiga, idérika och prestigelösa uppskattar jag nog främst deras förmåga att leverera i alla steg i produktionsprocessen.``

vision
Helena Westerman Utbildningsansvarig, Vision

``Genom Learnways fokus på innehålls­struktur och innovativa koncept lyckas vi nu förmedla vårt budskap på ett mycket tydligt och pedagogiskt sätt.``

vattenfall
Annika Börlin Utbildningskoordinator, Vattenfall

“Learnways extraordinära förmåga att förstå och ta fram det viktigaste ur långa och krångliga texter resulterade i en tydlig, lättillgänglig och över­skådlig webb­utbildning.”

skolinspektionen
Marie Lundquist HR-specialist, Skolinspektionen

“Learnways höjde nivån på vårt manus och resultatet blev en intressant och pedagogisk webbutbildning som kan användas av alla oavsett tidigare kunskaper.”

regionskane
Eva Granvik Enhetschef, Region Skåne

``En partner som bygger moderna webbutbildningar, men som också förstår våra kunskapsbehov, ger konkreta manusförslag och utvecklar det i dialog med oss.``

vision
Helena Westerman Utbildningsansvarig, Vision

“Learnways tar ett tro­värdigt helhets­grepp på tillgänglighets­arbetet för att leverera webb­utbildningar som klarar en till­gänglighets­granskning.”

etu
Erika Forssell Tillgänglighetskonsult, ETU

“Genom fyra webbutbildningar har Learnways genomgående varit lyhörda för våra målgruppers behov, och på ett flexibelt sätt hjälpt oss att förmedla våra budskap.”

Strama Stockholm
Astrid Lundevall Enhetschef, Strama Stockholm

Låt oss komma med en idé! Det kostar ingenting.
Hör av dig till oss