900 skolor i rörelse

Nu är det ungefär ett år sedan Generation Pep lanserade sin utbildning och digitala verktyg Pep Skola. Sedan starten har över 900 skolor i Sverige använt sig av verktyget för att öka den fysiska aktiviteten och de hälsosamma matvanorna i skolan.

”På ett år har över 900 unika skolor börjat använda Pep Skola. 77% av Sveriges alla kommuner är representerade bland dessa skolor.”

– Marie Harding, Generation Pep


”Pep Skola har verkligen hjälpt oss att bli lite bättre stegvis under året och det är ju precis det som ett systematiskt utvecklingsarbete går ut på. Det uttrycker jag inte bara för att det ska låta bra, utan jag menar det verkligen. Det är så lätt att använda – fiffigt med inspirationsdelar som stöd i genomförandet och när man utvärderar så följer målen med. Det förenklar både diskussionen och dokumentationen. Vi skulle haft ett sådant genialt verktyg för fler områden i skolans värld.”, säger en av skolorna.

Vi gläds och riktar vår tacksamhet till Generation Pep för möjligheten att få vara en del av detta fantastiska projekt.