Frågor om tillgänglighet

6 frågor om tillgänglighet

Vi ställde sex stycken frågor till vår tillgänglighetsexpert Erika Forsell på ETU.

Vem är du och vad jobbar du med?

Jag heter Erika Forsell och arbetar som tillgänglighetsexpert på företaget ETU som är ett företag som arbetar med tillgänglighet. Vi utför bland annat tillgänglighetsgranskningar, tester med användare, ger råd och stöd i tillgänglighetsfrågor och utbildar.  Jag har arbetat med tillgänglighet sedan 2004. 

Fokus i arbetet är att utföra tester med användare, projektleda tester, utbilda och tillgänglighetsgranska digitala lösningar. Roligast med att jobba med tillgänglighet är att vara med i processen med att skapa eller förbättra en webbplats. Där det blir ett samspel med designers, utvecklare, kunden där vi bollar fram idéer som skapar en bättre slutprodukt.

Vad är tillgänglighet?

Jag tycker att tillgänglighet handlar om demokratiska rättigheter, att alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar. Vårt samhälle ska erbjuda digitala lösningar som kan användas av alla. 

Tillgänglighetskraven som ställs gör ofta den digitala lösningen lättare att använda för alla användare. Att jobba med tillgänglighet är viktigt utifrån flera aspekter, inte bara att följa lagen. Det som är bra för användare med funktionsnedsättning är bra för oss alla. 

Vad är webbdirektivet och den nya lagen om tillgänglighet?

2018 infördes EU-direktivet om webbtillgänglighet (webbdirektivet). I varje land inom EU har en lag implementerats utifrån webbdirektivet. Den nya lagen i Sverige som kom 1 januari i år heter ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service”.
I korthet innebär lagen att webbplatser, intranät, appar och andra digitala lösningar måste vara tillgängliga. Lagen ställer tillgänglighetskrav på att lösningarna ska följa den europeiska standarden EN 301 549 vilken i sin tur pekar vidare på WCAG 2.1. I Sverige ska vi uppnå framgångskriterier i WCAG prioriteringsnivå A och AA .

Vilka är det som omfattas av lagen?

  • Offentlig sektor som myndigheter, kommuner, landsting
  • Sammanslutningar
  • Offentligt styrda organ – vissa statliga och de flesta kommunala företag
  • Vissa privata aktörer som är offentligt finansierade som till exempel skola, sjukvård och omsorg

Nya riktlinjer för offentlig verksamhet har varit svensk lag sedan 2019. Hur har det påverkat offentlig sektor hittills?

Riktlinjer för tillgänglighet som WCAG är inte nytt, den första versionen kom 1999. Många organisationer har jobbat med tillgänglighet länge, men vår upplevelse är att det ofta är ett fåtal människor i organisationen som jobbat med frågorna. Det som är bra med lagen är att dessa frågor hamnar högre upp i organisationen, fler måste engagera sig i frågorna och genomsyra hela organisationen. Vi upplever att många organisationer har börjat arbeta mer med hur tillgänglighet ska vara en självklarhet i organisationerna alltifrån kravställning för nya produkter till att skriva texter och göra arbetsprocesser. 

Datum för när digitala lösningar ska uppfylla lagen:

23 september 2019     Nya webbplatser
23 september 2020     Befintliga webbplatser
23 september 2020     Tredjeparts ”delar” exempelvis innehållet på Facebook
23 september 2021     Appar

Vilka är dina bästa tips när det gäller att beställa tillgänglig webbutbildning?

När ni beställer en webbutbildning ställ krav på tillgänglighet och inkludera användare i utvecklingen. 

Vi har erfarenhet av verktyg för att skapa webbutbildningar som fungerar väldigt dåligt för användare särskilt användare som har hjälpmedel som exempelvis skärmläsare.

Bra tips för att kravställa tillgänglig webbutbildning: 

  • Webbutbildningen ska vara i html. 
  • Tänk enkelhet, krångla inte till varken språk eller funktioner.
  • Designen är viktig för tillgängligheten, guida användare och visa tydligt vilket innehåll som hör ihop.
  • Testa tillgänglighet och testa med användare.