Antibiotikasmart genom webbutbildning

Tillsammans med Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Landsting har vi skapat en webbutbildning som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar. Projektet utgår från samma mål som www.antibiotikaellerinte.se men denna gången är målgruppen förskrivande läkare. Webbutbildningen ger teoretiska kunskaper för den som behöver, men fokus ligger på att praktiskt öva genom patientfall.

www.antibiotikasmart.se