Användning av beslutsstödet NjuRen förklaras i ny e-learning

Tillsammans med avdelningen för E-hälsa och strategisk IT i samarbete med Stöd för evidensbaserad medicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting axlade vi utmaningen att med begränsade resurser ta fram en effektiv webbutbildning på kort tid.

Målet var att visa hur man kan använda beslutsstödet NjuRen för att dosanpassa ordinationer av läkemedel till patientens njurfunktion, vilket vi gjorde genom överskådlig information och praktisk övning genom patientfall. Vi hoppas att den kommer vara ett bra stöd för de yrkesgrupper som ordinerar läkemedel i ett journalsystem med beslutsstödet Janusfönster och tjänsten NjuRen (läkemedel och njurfunktion).

Öppna utbildningen