Arbetslivsresan – digital arbetsmiljöutbildning om ett hållbart arbetsliv för alla åldrar

Tillsammans med Partsrådet och deras team har vi under våren utvecklat tjänsten Arbetslivsresan, en digital arbetsmiljöutbildning där lokala parter får stöd i lyfta frågor om ett längre arbetsliv. Den digitala tjänsten erbjuder forskningsbaserad kunskap, arbetsmetodik, inspirationsmaterial och samtalsunderlag som stöd i dialogen om vilka förutsättningar som finns och som kan skapas för ett längre arbetsliv för alla medarbetare utifrån ett organisationsperspektiv.

Kika på en liten introduktion till den digitala arbetsmiljöutbildningen ovan.