Läranderesan – Så hittar vi rätt upplägg för din webbutbildning

Att gå en webbutbildning kan lära oss nya saker, göra oss tryggare och öka vår motivation. För att komma dit behövs en läranderesa, som är anpassad efter ämnet och målgruppens behov.

Learnways läranderesa steg 1: förstå förflyttningen

1. Förstå förflyttningen målgruppen behöver göra

Vare sig det handlar om ansvar inom arbetsmiljö, naturturism eller sjukvård är syftet att göra en förflyttning. Målgruppen ska ta sig från en plats till en annan. Efteråt är målgruppen på en ny plats, förhoppningsvis med stärkt motivation, självförtroende och förutsättningar att använda ny kunskap.

Mål

För att hamna rätt behöver vi ha mål som definierar vad målgruppen ska kunna GÖRA efteråt. Om vi inte vet kommer inte målgruppen förstå det heller. Då pekar vi dem bara i ungefär rätt riktning och har mindre kontroll över vilka lärdomar (om några) de tar med sig från webbutbildningen.

De mål vi sätter ska vara rimliga för vad vi kan uppnå i en webbutbildning. Att bygga nya färdigheter tar tid. Oftast kan målgruppen bara ta sig en bit av resan i en webbutbildning. Vi behöver se webbutbildningen ur sin kontext och ge målgruppen bra förutsättningar att fortsätta resan, på egen hand och tillsammans med andra.

Startpunkt

För att hitta rätt sätt att ta oss till målet behöver vi förstå målgruppens startpunkt. Vilka erfarenheter, förkunskaper och drivkrafter har målgruppen? Hur mycket skiljer de sig åt? Det kan vara en bra idé att sätta en primär målgrupp om det finns flera.

Learnways läranderesa steg 1: skapa en läranderesa

2. Skapa en läranderesa som leder dit målgruppen ska

Målgruppen behöver ett sätt att ta sig till målet. Det är där läranderesan kommer in. Läranderesan är webbutbildningens upplägg. Beroende på startpunkt och mål kan läranderesor se väldigt olika ut och innehålla olika format, innehåll och övningar. De kan ta olika lång tid och genomföras på olika sätt.

Utgå från målgrupp och ämne

Ibland tvingas webbutbildningar in i en mall, oavsett om det är det effektivaste sättet att ta sig till målet. Alla webbutbildningar behöver inte ha en välkomstfilm i början och ett kunskapstest i slutet. Det passar ibland och ibland inte. Det finns inte en ”fulländad läranderesa” för alla webbutbildningar.

På Learnways utgår vi alltid ifrån ditt ämne och din målgrupp. Det gör att vi kan hitta rätt upplägg som passar dina behov. Ibland kanske blir det något annat än en webbutbildning, som ett digitalt verktyg eller en kunskapsresurs.

Stötta inlärningen

Det är målgruppens resa. De behöver ha en aktiv roll och möjlighet att bearbeta ny information. Det är viktigt, för att minnas bättre och för att bygga praktiskt kunskap. Vi måste se till att målgruppen får med sig rätt saker och inte tappar något viktigt på vägen. Därför behövs möjligheter att ta pauser, öva och reflektera.

I digitalt lärande är det extra viktigt att avgränsa innehållet. Vi kan inte konstant mata användaren med ny information. Det överbelastar vår hjärna och hjälper oss inte att minnas. Istället behöver vi ha siktet på målet och fylla läranderesan bara med det som behövs för att komma dit.

Learnways läranderesa steg 3: Gör det möjligt att gå sin egen väg

3. Gör det möjligt att gå sin egen väg

Ju bredare målgrupp du har desto viktigare är det med öppen navigation. Låt användarna välja sin väg och ta ansvar över sitt lärande. Du kommer långt med att helt enkelt inte låsa avsnitt eller tvinga användare att göra webbutbildningen i en viss ordning. Visa en tydlig väg framåt men erbjud valmöjligheter.

På Learnways möjliggör vi fri navigation och olika användningssätt. Det innebär till exempel att vi ofta gör det enkelt att få en överblick, pausa, återuppta och komma tillbaka för att söka upp information.

Fast surfers, broad scanners och deep divers

Hur vi vill ta till oss information varierar i olika situationer. Till viss det utifrån personlighet, till stor del utifrån drivkrafter. Vi kan dela in målgruppen i tre kategorier; Deep divers, broad scanners och fast surfers. För att möta behov och förväntningar brukar vi på Learnways tänka i nivåer, med snabba tydliga budskap, relevant innehåll och möjlighet till fördjupning.

Fast surfers vill att det går snabbt. Kanske läser de rubrikerna och svarar på några frågor, men om de inte ser något som fångar deras intresse går de snart vidare. De kan ha ont om tid eller ett lågt intresse.

Broad scanners vill förstå de viktigaste budskapen. De läser texter och gör övningar men förväntar sig att fokus är på det viktigaste och tappar intresset om det är för mycket information.

Deep divers vill förstå saker på djupet. De har gott om tid och vill fördjupa sig i ämnet. De läser allt och förväntar sig matnyttig information.

Det är vanligt att börja som fast surfer, därför är det viktigt att budskapen är tydliga även vid en snabbskanning. Fast surfers som ser något av intresse kan gå över till att bli broad scanners.

Har du ett projekt på gång?

Vi på Learnways hjälper dig med digitala lösningar för lärande. Berätta om ditt projekt så hittar vi ett upplägg för ditt lärande!