Arbetsmiljö i trafiken för hela EU

Learnways och ett konsortium med medlemmar från bl a Nederländerna, Norge, Tyskland och Spanien påbörjar nu utveckling av en interaktiv guide för best practice inom arbetsmiljö för alla oss i EU som kör ett fordon i tjänsten eller till och från jobbet. Ett av två skäl till att konsortiet vann upphandlingen var (enligt beställarens projektledare) Learnways medverkan i konsortiet. Guiden kommer pilottestas i tre medlemsstater – däribland Sverige – om ca ett år.