Seminarium om vuxnas lärande i yrkeslivet

Inbjudan till öppen workshop onsdagen den 6 ferbruari om arbetsbaserat lärande och sociala media

Välkommen till öppen workshop om vuxnas lärande i yrkeslivet. Workshopen syftar till att ge insikter om hur sociala media kan stödja arbetsbaserat lärande så att individuell och kollektiv prestationsförmåga höjs i det dagliga arbetet. Workshopen genomförs av Learnways och Palorial i Learnways lokaler.

Workshopen tar utgångspunkt i 70:20:10-modellen som säger att lärande i arbete sker till 10 % i formell utbildning, 20 % socialt genom feedback, mentorsprogram och dyl, 70 % sker i anslutning till de faktiska arbetet, arbetsbaserat lärande. Detta lärande sker i de konkreta arbetsuppgifterna, oavsett om det är utveckling, problemlösning eller felavhjälpning.

Som medarbetare i en kunskapsorganisation möter man ständigt nya uppgifter och som innebär att man måste lära för att kunna lösa arbetsuppgifter. Första frågan blir ”Hur gör jag det här?” och andra ”Har någon kollega gjort detta förut?” Dessa frågor kan besvaras när medarbetare delar med sig av erfarenheter och kunskaper. Detta sker redan idag runt fikabordet, feedback och i andra sammanhang. Sociala media kan nyttjas för att ”skala upp” nyttan av informationsdelning, erfarenhetsutbyte, lärgemenskap – kort och gott – arbetsbaserat lärande. Workshopen avser att ge insikter om hur. För att stärka förmågan till ständiga förbättringar, tidsvinster, innovation och gemenskap.

Workshopen inleds med en kort presentation av Palorial och Learnways. Nedanstående lista är en del av frågeställningar som kommer att :

 • Hur kan lärande organiseras från en till många till många till många?
 • En sökning på YouTube på “how-to” ger 21,5 miljoner träffar. Hur kan ett sådant bidragande och generöst beteende implementeras inom en organisation?
 • Hur fungerar morgondagens intranät?
 • Vad innebär “learning is work and work is learning”?
 • Om du hade tillgång till en obegränsad budget och ett ansvar att bygga morgondagens lärande organisation, hur ser dina val, prioriteringar och tidplan ut?
 • Hur ser ledarskapet ut i en organisation där lärande sker många till många?
 • Outboard brain – 10 % av det en medarbetare behöver behärska i sitt arbete för att kunna lösa sin arbetsuppgifter har denne i huvudet. De övriga 90 % måste hämtas in. Hur?
 • Tänk om kunskap inte är en konkurrensfördel men att förmågan att ta del av kunskap är det. Vad innebär det för din verksamhet?
 • Vad händer om varje medarbetare gör minst en statusuppdatering varje dag, om sitt arbete och med kollegor som målgrupp?
 • Hur ser utbildningar ut som stödjer tanken om den lärande organisationen och utnyttjar sociala medier

Datum: 6 februari 2013

Programtider:

 •  16.00 – Samling
 •  16.30 – Workshopen börjar
 • 17.30 – Mingel med buffe och dryck
 • 19.00 – Eventet slutar

Var: Learnways AB, Stora Gråmunkegränd 9 (porttelefon)

Anmälan:

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

 

Välkommen önskar

Nils Carlberg                                       Niklas Angmyr
Sales Director                                      Learning Management-konsult
Learnways AB                                     Palorial, www.palorial.se

nils.carlberg@learnways.com         niklas.angmyr@palorial.se

070-7108511                                          0733-904079