Arbetsmiljöfrågor i hälso- och sjukvårdssektorn

Ytterligare en i raden av utbildningar för Arbetsmiljöverkets målgrupper är färdig. Denna gång är det en branschgenomgång av hälso- och sjukvårdssektorns arbetsmiljöfrågor som lanseras.

Denna utbildning speciellt inriktad på arbetsmiljö inom hälso- och sjukvårdssektorn med fokus på friskvårdsfaktorer guidas du genom övergripande processer, konkreta tips och inom vården högaktuella riskfaktorer.

Klicka på länken för att besöka Arbetsmiljöverkets temasida ‘Hälso- och sjukvård’ där du kan gå kursen:
http://www.av.se/teman/halsosjukvard/