SKL & Strama

Blir man verkligen fortare frisk med antibiotika?

För Sveriges Kommuner och Landsting och Strama Stockholm har vi tagit fram en interaktiv kampanjsajt som ger svar på den frågan.

Ett av vår tids största hot, vid sidan av klimathotet, är överanvändningen av antibiotika. I många länder säljs antibiotika receptfritt och Sveriges landsting ligger långt över den gemensamma målsättningen.

I samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Strama Stockholm har kampanjsajten “Antibiotika eller inte?” tagits fram för att ändra denna utveckling. Den ingår i årets stora satsningen som går under namnet “Mindre antibiotika – mer av eget ansvar”, som syftar till att ge patienterna mer inflytande i sin egen vård.

[button color=orange url=http://www.antibiotikaellerinte.se target=blank]Besök hemsidan[/button]