Arbetsmiljöutbildning för SAS

Vi vill att alla ska trivas på jobbet. Det är i grund och botten det som är arbets­miljö.

Över en miljon svenska har jobbrelaterade hälsoproblem. Learnways hjälper SAS att ta fram en webbutbildning inom Arbetsmiljö. Utbildningen utgår ifrån uppgiftsfördelningen och är till för alla ledare på SAS, för att tydliggöra vad som ingår i deras roll, och ge dem verktygen som behövs för att leva upp till den.

Hur ser ni till att alla medarbetare mår bra på er arbetsplats?

Kontakta oss för att få veta hur vi kan hjälpa er att må bättre på jobbet!