Webbutbildning kvalitetsregister

Webbutbildning för Region Skåne

Vi har hjälpt Region Skåne att ta fram en utbildning om BPSD-registret. BPSD-registret har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan 2010 och syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.BPSD – Beteendemässiga…

Webbutbildning WCAG 2.1

Tillgängliga utbildningar för alla!

Learnways tar hjälp av ETU för att stärka sin kompetens inom tillgänglighet på webben för personer med funktionsvariation. ETU är ett av landets ledande företag inom tillgänglighet och hjälper oss just nu…