Webbutbildning för Region Skåne

Vi har hjälpt Region Skåne att ta fram en utbildning om BPSD-registret. BPSD-registret har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan 2010 och syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.BPSD – Beteendemässiga…