Arbetsmiljöutbildning för TeliaSonera

En av årets nya kunder TeliaSonera har gett oss äran att utveckla deras nysatsning på arbetsmiljö för sina svenska chefer och arbetsmiljöombud. Tillsammans har vi tagit fram en alldeles extra visuell och interaktiv arbetsmiljöutbildning, med fokus på psykosocial arbetsmiljö och individuell balans, som kommer börja rullas ut under våren.