Baltic GPP – Grön offentlig upphandling

Vår VD Karin höll en uppskattad train-the-trainerworkshop för en internationell grupp experter inom grön offentlig upphandling, som pågick under två dagar i Köpenhamn. Utbildningen utgick från det seminariematerial som vi (som komplement till en responsive webbutbildning i ämnet) tagit fram på uppdrag av Miljöstyrningsrådet, tillsammans med sina motsvarigheter i Danmark, Finland, Norge och Tyskland.

Se mer av e-guiden och seminariematerialet här: www.balticgpp.eu.