E-learning för Atlas Copco

E-learning för Atlas Copco

För Atlas Copco har vi tagit fram flera globala utbildningar allt från maskinsimuleringar till att förklara Atlas Copcos brand promille.

Safety, Health and Environment
Målet med denna utbildning var att göra samtliga anställda inom Atlas Copco globalt medvetna om arbetssättet SHE – Safety, Health and Environment – hur viktigt det är samt hur man påverkas av det i sitt dagliga arbete.

Kursen baserad på en blandning av video, visualiseringar och fotografiska bilder med fokus på roller, de olika yrkesgrupperna inom Atlas Copco, samt de olika produktgrupperna som till slut når kunderna.

Introduktion

Rotary drilling
Kursen ingår i ett globalt certifieringsprogram för att öka kundlojaliteten till en marknadsledande aktör inom gruvbranschen. I kursens simulatordel befinner du dig i ett dagbrott och skall lära dig att olika borrtekniker.

Det nytänkande i den här kursen är att bejaka lusten hos dem som gillar “stora maskiner” och att man får prova var gränserna går – något som aldrig skulle vara genomförbart i verkligheten då kostnaderna skulle bli för höga om någonting går sönder. I kursen får eleverna äntligen göra det förbjudna.

Trailer