Att leda för bästa möjliga vård

Att leda för bästa möjliga vård är ett grundläggande diskussions- och arbetsunderlag för ledningsgrupper i hälso- och sjukvården, som vi tagit fram på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Ett utmanande projekt om ett komplext ämne och en svårnådd målgrupp som har väldigt lite tid över åt utbildning.

Vår lösning blev ett digitalt verktyg som är tänkt att användas på ordinarie ledningsgruppsmöten, utan att ta extra tid i anspråk, för att få igång diskussioner och underlätta dokumentationen direkt på plats. Både teori, diskussion och dokumentation i ett och samma format.

www.attledaförbästamöjligavård.se