En introduktion till att driva kvalitetsregister

Nu finns vår utbildning för kansliet för Nationella Kvalitetsregister i att driva kvalitetsregister. Målgruppen är personer som är registerhållare eller styrgruppsmedlem i ett kvalitetsregister, för användning som ett stöd i det dagliga arbetet.

Ett Nationellt Kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. När ett register är fullt utbyggt blir det möjligt att följa upp vad som åstadkoms i sjukvården för alla patienter i landet på det område registret omfattar. Det är också möjligt att följa upp vad enskilda landsting, sjukhus eller kliniker åstadkommer.

Kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och de är en nödvändig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem.

attdriva.kvalitetsregister.se