Bild till nyhetsflöde

Digital utbildning om cancer under graviditet

På uppdrag av Regionalt Cancercentrum Väst har vi på Learnways fått förtroendet att ta fram en utbildning som vänder sig till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer. Baserat på patientens, närståendes och vårdpersonalens perspektiv har målet med utbildningen varit att samla kompetens om vård och behandling på detta viktiga område.

Tack för förtroendet!