Bild till nyhetsflöde

AnaConDa – Viktig kunskap i digitalt format

AnaConDa är en medicinsk enhet som används inom intensivsjukvården världen över. Men för att sjukvårdspersonalen ska kunna använda den i sitt arbete krävs kunskap. Sedana Medical har löst det genom att i samarbete med oss på Learnways skapa en digital utbildning.

Hur når ni ut med viktig kunskap? 

Vi på Learnways skapar digitala utbildningar som bygger kunskap, påverkar attityder och förändrar beteenden. Genom pedagogik, innehåll, design och teknik gör vi vilket ämne som helst lättare att förstå. Utmana oss gärna om du har viktig kunskap som du vill nå ut med!