Energilyftet

Att vi förbrukar energi i för stor utsträckning är knappast någon nyhet längre. Men vad gör vi då åt problemet? Ett steg i rätt riktning är ett av våra senaste projekt för Energimyndigheten.

Energilyftet är en kostnadsfri utbildning med fördjupad kunskap om lågenergibyggande och renovering, som ingår i Energimyndighetens kompetenshöjande insatser inom nära-nollenergibyggnader. Utbildningens målgrupp är aktörer i byggbranschen men alla intressenter välkomnas att gå den.

Utbildningen bygger på en interaktiv del med tillhörande seminarier och webbinarier.

Läs mer eller gå utbildningen här:

Energilyftet