Webbutbildning för kemikaliesmart förskola

Stockholm stads Kemikaliecentrum driver projektet Kemikalismart förskola som handlar om att få just kemikaliesmarta förskolor och att barns exponering för skadliga kemikalier ska minskas. Till detta har vi tagit fram en webbutbildning som riktar sig till förskolepersonal i Stockholm.

Utbildningen går igenom förskolan rum för rum och hjälper användaren att identifiera kemiska riskområden och hur de kan minskas genom användandet av en tydlig handlingsplan.

Kemikaliesmart förskola finns även i en publik version och du kan gå hela utbildningen här:

Kemikaliesmart förskola