Webbutbildning e-learning hälso- och sjukvård

Tre webbutbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal

Den 6 mars kommer våra vänner på Vårdhygien Stockholm stå och stoltsera med sina tre skräddarsydda webbutbildningar på Patientsäkerhetsdagen på Waterfront i Stockholm. Dagen till ära har vi skapat en liten teaser som kommer att loopa i bakgrunden av deras monter.

Patientsäkerhetsdagen är ett av Region Stockholms största arrangemang för medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården. Här får man ta del av det senaste inom patientsäkerhetsområdet, av goda exempel och utbyter erfarenheter.

Ett utmärkt tillfälle att ta del av goda exempel även på hur webbutbildning kan hjälpa enskilda individer att åstadkomma beteendeförändringar som gynnar så väl organisationen som patienterna som de finns till för. Webbutbildning när den är som bäst.

😷 Basala hygienrutiner – en webbutbildning som levandegör de hygienrutiner som gäller all personal inom hälso- och sjukvård
🖐 Desinfektionsguiden – en webbutbildning som ger praktisk kunskap om desinfektion av händer, hud, ytor och föremål
💉 Förrådshållning – en webbutbildning om hur man bevarar renhetsgraden hos medicintekniska produkter

📍 Kommer du vara på plats? Missa inte att snacka lite webbutbildning med en av våra allra äldsta kunder 💙