Webbutbildning mänskliga rättigheter och barnets rätt

Mänskliga rättigheter och barnets rättigheter genom webbutbildning

Region Sörmland har i snart 25 år arbetat med barnets rättigheter, och ännu längre arbetat rättighetsbaserat för att säkerställa mänskliga rättigheter för dem de finns till för. Ett arbete som inte bara varit fina ord utan handling som gett faktiska resultat. Sedan 2020 är dessutom barnkonventionen lag i Sverige, vilket stärker detta arbete ytterligare.

Nu satsar Region Sörmland på att få med alla på tåget genom två digitala ögonöppnare, i form av webbutbildningar, med syfte att visa hur mänskliga rättigheter genomsyrar allas arbetsvardag – oavsett vad man arbetar med. Och att arbetet med barnets rätt inte bara angår de som möter barn i sitt arbete – utan alla medarbetare, förtroendevalda och chefer.

Tillsammans med regionen och kommunikationsbyrån Hemma har vi fått förmånen att skapa två snabba, korta introduktioner i form av webbutbildningar. Webbutbildningar som inte syftar till att göra någon fullärd eller expert på mänskliga rättigheter eller barnets rättigheter – utan enbart just sätta igång något. En nyckelinsikt är ofta starten på något. De två webbutbildningarna tar inte mer än några minuter att genomföra – för att fler ska få upp ögonen för hur dessa två områden påverkar just dem – varje dag.