Friguiden för Riksförbundet Attention

Vi är väldigt stolta över vår nyaste kund, Riksförbundet Attention, och ser fram emot de fantastiska utbildningssatsningar vi kommer göra tillsammans.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t.ex ADHD, Aspergers syndrom, Autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och OCD.

Just nu utvecklar vi tillsammans en digital guide, Friguiden. Friguiden syftar till att skapa en bättre frigivning för personer med ADHD genom att minska lidandet för dessa personer och skapa bättre förutsättningar för ett meningsfullt liv. ADHD är en funktionsnedsättning som visat sig vara överrepresenterad bland personer som lever med kriminalitet. Vi hoppas kunna stödja och inspirera människor, både de som själva blivit frigivna och människorna omkring dem.

Projektet är otroligt spännande och vi är väldigt glada att få vara med och skapa denna resurs som kommer hjälpa utsatta människor att hitta tillbaka till samhället från sitt tidigare utanförskap.

Gå gärna in och läs mer om Attention och deras många projekt
Riksförbundet Attention