HBT-utbildning konverteras från Flash till html

För att modernisera, mobilanpassa och tillgänglighetsanpassa Stockholms läns landstings HBT-utbildning har vi konverterat utbildning från Flash till html. Vi tog fram utbildningen tillsammans för flera år sedan och är väldigt glada över att få bidra till att utbildningen kan leva vidare trots nya tekniska förutsättningar och ökade krav på tillgänglighet.

Inom arbetet har vi förutom en teknisk konvertering arbetat med utifrån mobile-first samt testat utbildningen för att fungera oavsett funktionsförmåga.

Öppna utbildningen