Presentationsfilmer om hållbar samhällsutveckling för Tyréns

För att effektivt och pedagogiskt förmedla Tyréns utvecklingsprojekt har vi fått uppdraget att ta fram sex stycken presentationsfilmer baserade på film, foto och animation. Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som skapar lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling.

Presentationsfilmerna är framtagna inom konceptet FoU, forsknings- och utvecklingsprojekt, som syftar till att vidareutveckla kompetensen om hur man skapar samklang mellan miljö, kostnadseffektivitet och funktion.

Se alla filmer

Läs mer om FoU