315 000 personer har hittills gått vår utbildning om Basala Hygienrutiner.

I en tid då hygienrutinerna inom vården blivit extra aktuella är vi glada över att vår utbildning i Basala hygienrutiner, som vi tagit fram för Vårdhygien Stockholm, nu kommer till stor användning. Nu har utbildningen haft närmare en kvarts miljon besökare. Vi riktar våra tankar till all den personal som sliter dag och natt för att hantera situationen med Covid-19, med en enorm tacksamhet.

Utbildningen är öppen för alla och består av två delar som tillsammans både bygger upp kunskap och hjälper användaren att tänka igenom sin dag ur ett hygienperspektiv.

I del 1 följer vi användare genom en arbetsdag. Vi går igenom de moment personalen behöver ha kunskap om för att skydda såväl sina patienter som sig själv från vård­relaterade infektioner och smitt­spridning.

I del 2 ger vi användaren möjlighet att öva på och reflektera över den kunskap personalen har fått så att alla kan göra Basala hygienrutiner till en naturlig del av sin arbetsdag.