Inkluderande ledarskap i praktiken #hbtq

Hösten 2018 anordnade Diskrimineringsombudsmannen tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Socialstyrelsen konferensen – Inkluderande ledarskap i praktiken #hbtq. En heldag med föreläsningar och skräddarsydda seminarier om hur man kan skapa en inkluderande verksamhet utifrån ett hbtq-perspektiv.

Learnways var en av föreläsningarna och presenterade den digitala guide om aktiva åtgärder som vi utvecklat tillsammans med DO. Den digitala guiden vänder sig till personer som vill lära sig mer om vad arbetsgivarens ansvar innebär och hur man kan lägga upp arbetet i sin organisation. Guiden ger även information samt tips och råd om övriga uppgifter som ingår i arbetet.