LCC-guide för Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. Deras uppdrag är att bidra till att nå uppsatta miljömål och bidra till en hållbar framtid för oss alla.

Tillsammans med Miljöstyrningsrådet har vi tagit fram flera webbutbildningar, bland annat en LCC-guide för att räkna på livscykelkostnader i upphandlingar.

Läs gärna mer om LCC-guiden och andra utbildningar vi gjort tillsammans med Miljöstyrningsrådet.

LCC-guiden

Webbutbildningar från Miljöstyrningsrådet