Olika pennor som står i en glasburk

Learnways syn på lärande – 5 pedagogiska utgångspunkter

Vi har alltid lärandet i fokus och har fem pedagogiska grundprinciper som genomsyrar allt vi gör.

1. Förstå individen

Målgruppen ska kunna använda vad de lär sig. Vi utgår alltid från målgruppens behov och kontext.

2. Bygga motivation till att lära

Vi sänker trösklar och gör det enkelt att komma igång. För att skapa hög relevans tar vi vara på erfarenheter, intressen och drivkrafter.

3. Välj fokus om omfattning

Vi avgränsar innehållet och fokuserar på nyckelinsikter. Med för mycket innehåll riskerar vi att målgruppen tappar något viktigt.

4. Ge användaren en aktiv roll

Inlärning är en aktiv aktivitet. Avstämningar längs vägen, övningar och reflektion ger målgruppen tillfällen att bearbeta ny information.

5. Ge användaren ansvar

Det ska vara enkelt att navigera, få en överblick, pausa, komma tillbaka och hitta vägar vidare. Ju bredare målgrupp desto viktigare.


Har du ett projekt på gång?

Vi på Learnways hjälper dig med digitala lösningar för lärande. Berätta om ditt projekt så hittar vi ett upplägg!